Scripee.com – Quality for Life, provides useful information and products that improve the Life’s Standard in such fields Food, Heath Care, Beauty Care

Scripee.com – Chất lượng cho cuộc sống, là nơi cung cấp những thông tin hữu ích và những sản phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống trong các lĩnh vực Đồ ăn – Thực phẩm, Chăm sóc sức khỏe, Làm đẹp…

Logo / Biểu tượng


Favicon

Homepage / Trang chủ

https://scripee.com

Adress / Địa chỉ

148 Tiền Phong, Đằng Hải

Hải An, Hải Phòng 180000

Việt Nam

Phone / Điện thoại

+84-762576688

Email / Hộp thư

admin@scripee.com

Founder / Nhà sáng lập

ĐỖ MINH TUẤN

Chủ sở hữu, Người quản lý, Kỹ sư

admin@scripee.com

tuandm@scripee.com

Social Media / Hệ thống phương tiện truyền thông mạng xã hội

Facebook: https://www.facebook.com/scripee

Twitter: https://twitter.com/scripeeteam

Pinterest: https://www.pinterest.com/scripee

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLswdZ8w5y_3C6CuFAm_XKw

Instagram: https://www.instagram.com/scripee_team

Tumblr: https://scripee.tumblr.com

Medium: https://medium.com/@scripee

About.me: https://about.me/scripee